Lydnadsklass 1, momenten

I lydnadsklass 1 ingår 8 moment + helhetsintrycket så totalt 9 stycken. 
 

1. PLATSLIGGNING (2 min.)
- Koppla loss, stoppa undan kopplen - Lägg hundarna - Lämna hundarna - Helt om halt - 2 min,Tiden ute, gå tillbaka till hundarna - Sätt upp hundarna - Momentet slut, koppla hundarna. 
Förarna lägger hundarna med ca 7m mellanrum, går iväg 10 m och stannar väl synliga för hundarna. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas.

2. TANDVISNING 
Obligatoriskt moment.  
Hunden skall vara kopplad och i utgångsställning. Domaren skall utan svårighet kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hänsyn till hundens allmänna uppträdande. 

3. LINFÖRIGHET (med slakt koppel)
- Framåt marsch - Höger om marsch - Helt om halt - Framåt marsch - Helt om marsch - Vänster om marsch - Gör halt - Framåt marsch - Helt om marsch - Språng marsch - Vanlig marsch - Helt om halt - Momentet slut.
Hunden förs i fritt hängande koppel och skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommandot upprepas.

4. PLATSLÄGGANDE 
- Framåt marsch - Kommendera (ligg) - Helt om halt - Gå tillbaka till hunden - Sätt upp hunden - Momentet slut. 
Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

5. INKALLNING 
- Föraren framåt marsch - Gör helt om halt - Kommendera (hit) - Momentet slut.
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går ca 15 m i anvisad riktning . Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden.

6. STÄLLANDE
- Framåt marsch - Kommendera (stå/stanna) - Gör helt om halt - Gå tillbaka - Sätt hunden - Momentet slut
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt ställa sig. Stående utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

7. APPORTERING (utförs sittande vid förarens sida) 
- Håll fram föremålet - Kommendera (apport) - (5 sek) - Ta föremålet - Momentet slut.
Hunden i utgångsställning. Hunden skall på kommando gripa en apportbock av trä som av föraren med höger hand räcks fram mot hunden. Hunden skall hålla apportbocken ca 5 sek. Därefter skall föraren, efter order av tävlingsledaren, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

8. HOPP över hinder 
- Ställ upp på lämpligt hoppavstånd - Lämna hunden och gör Helt om halt på lämpligt avstånd på andra sidan - Kommendera (hopp) - Momentet slut.
Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På förarens kommando skall hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning. Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 m.
 
( taget från http://www.sshk.a.se/lydnad.htm )